Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Obertes les preinscripcions per al curs escolar 2018-2019

Obertes les preinscripcions per al curs escolar 2018-2019

13 de abril de 2018

Del 13 al 24 d'abril està obert el termini per presentar les sol·licituds de preinscripció escolar del curs 2018-2019.

En termes generals, es poden matricular al primer curs de segon cicle d'educació infantil els infants que compleixen 3 anys durant aquest 2018 i al primer curs de l'educació primària els que compleixen 6 anys aquest any. Pel que fa a l'ESO, s'han de matricular al primer curs d'educació secundària obligatòria (ESO) els nens que compleixen 12 anys.

Abans de fer la matrícula, per accedir al primer curs del segon cicle de l'educació infantil o per ser admès per primera vegada en un centre, en primer lloc cal fer la preinscripció, és a dir, presentar la sol·licitud d'admissió al centre.

Cada centre educatiu informa del seu projecte educatiu, dels ensenyaments que imparteix, de les places de què disposa, de l'adscripció a altres centres, de si disposa de mitjans específics d'adaptació a determinades discapacitats dels alumnes, del règim de finançament, del caràcter propi del centre, de les activitats complementàries i serveis que ofereix, i de la disponibilitat de menús especials per a malalties cròniques del sistema digestiu, endocrí o metabòlic.

 

A més dels centres, també podeu informar-vos sobre el procés de preinscripció i matrícula a l'OME de l'Ajuntament de Vilafranca i als serveis territorials (i les oficines gestores) del Departament d'Ensenyament. 

Tota la informació del procés i documents necessaris, els trobareu en aquest enllaç