Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Notícia

L’Ajuntament incrementa els ajuts per finançar els vetlladors als menjadors escolars

13 de gener de 2016

Aquest curs 2015-2016 vuit centres educatius de Vilafranca han signat convenis amb l'Ajuntament per al finançament de personal vetllador al menjador escolar de cada centre. L'Ajuntament, amb voluntat de treballar per la cohesió social i l'atenció a la diversitat des d'un model d'escola inclusiva, i donant compliment a l'acord de govern CIU-PSC, segueix comprometent-se a ajudar al funcionament dels centres educatius, complementant els costos de contractació del personal de menjador que dóna suport als alumnes amb dificultats d'autonomia personal. 

La regidora d'Ensenyament, Xell Montserrat, ha explicat que per aquest curs “s'ha incrementat el nombre d'hores de vetlladora que facilitem a aquelles escoles on hi ha infants amb necessitats educatives severes que necessiten un acompanyament durant l'horari de menjador. Fins ara l'Ajuntament es feia càrrec de 2 hores diàries i, a partir d'aquest curs hem ampliat fins a 2hores i 30 minuts per atendre tot l'horari del migdia d'aquells centres que ho necessiten”. Aquest increment horari ha comportat que l'Ajuntament hagi suplementat la partida destinada a finançar aquest servei amb 10.400 euros. Aquesta xifra suposa un increment del 34% respecte a l'aportació del curs passat (s'ha passat de 30.550 euros a 41.000 euros). 

La Generalitat de Catalunya es fa càrrec de cobrir una franja horària a cada centre, que és la imprescindible per a que aquests alumnes puguin fer un adequat seguiment de les activitats lectives. Les aportacions econòmiques de l'Ajuntament de Vilafranca complementen les necessitats derivades de l'assistència al menjador escolar.