Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Notícia

Excel·lent valoració de les llars municipals d'infants per part de les famílies

13 de gener de 2016

El Servei d'Ensenyament de l'Ajuntament de Vilafranca ha dut a terme una enquesta de satisfacció dels pares i/o mares que van portar les seves criatures a les llars municipals d'infants durant el curs escolar 2014-2015. A partir d'un qüestionari elaborat conjuntament per la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament s'han entrevistat telefònicament 267 famílies de les quatre llars triades aleatòriament, el que suposa una mostra que aplega gairebé el 75% del total. 

Valoració de 8.97
La valoració global de les llars és d'un 8,97 de mitjana, una puntuació que s'obté com a resposta a la pregunta ”en una escala de 0 a 10, com valoraria la llar d'infants?”. La variació de puntuació oscil·la entre el 9,3 i el 8,8, fet que la regidora d'Ensenyament, Xell Montserrat, valora com “una avaluació extraordinàriament positiva.” 
Segons Xell Montserrat, “a l'enquesta també es demana opinió sobre la informació i l'atenció rebuda per les famílies durant tot el procés, el període d'adaptació dels nens i les nenes, els espais, els materials utilitzats, els horaris i el calendari o les qüestions relacionades amb l'estat de conservació i neteja dels edificis, aspectes que també són avaluats molt positivament per la majoria dels enquestats. “ 
Les puntuacions que més satisfacció donen als responsables i professionals de les llars són, evidentment, les que fan referència a l'activitat educativa (grau de satisfacció dels infants, feina dels/de les educadors/es, relacions infants/educadors, activitats a l'aula...) que obtenen puntuacions molt satisfactòries, amb un 78% dels enquestats que les valoren molt bé i un 16%