Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Notícia

Connecta’t al català!

25 de gener de 2016

L'oferta de cursos que s'obren a Sitges, Sant Pere de Ribes, Vilanova i la Geltrú, Cubelles, Vilafranca del Penedès i Sant Sadurní d'Anoia cobreix els diferents nivells de llengua, des de l'inicial fins al superior C2, en les modalitats presencial i semipresencial, i tenen certificació oficial. Al web del CNL (/xarxa/cnlaltpenedes/ensenyament/) es pot accedir a tota la informació actualitzada sobre aquests cursos: calendari d'inscripcions, horaris, adreces, etc.

Les persones que estiguin interessades a seguir un curs de català per a adults s'han de posar en contacte amb el servei o oficina de català que tingui més a prop per demanar hora per fer una prova de nivell. Un cop establert el curs que convé seguir, podran formalitzar la matrícula a partir del 8 de febrer.

Oferta flexible i variada

A més a més de les modalitats que donen accés a un certificat oficial, s'ofereixen també altres cursos específics, com ara grups de conversa, tallers de lectura en veu alta i cursos per a treballadors de restaurants. També se'n poden fer a demanda de les persones o les empreses que es posin en contacte amb el CNL.

Aquests cursos responen a la voluntat del Consorci per a la Normalització Lingüística d'oferir solucions formatives adequades per ajudar les persones que s'inscriuen als cursos a ampliar el seu coneixement de la llengua i incentivar-ne l'ús en qualsevol àrea de la seva vida, tant personal i social com professional.

Un dels valors del Consorci en l'ensenyament de la llengua catalana és el gran nombre d'activitats culturals que organitza o que coorganitza amb altres entitats del territori. Aquestes activitats faciliten que els alumnes surtin de l'aula per practicar els seus aprenentatges, comparteixin experiències i ampliïn els seus coneixements de la cultura catalana i de l'entorn on viuen, fomentant així la cohesió social.

Certificats oficials

Els cursos de català que organitza el CPNL segueixen els programes de llengua catalana de la Direcció General de Política Lingüística (DGPL). Els certificats de nivell que expedeix el CPNL són equivalents als certificats oficials de la DGPL i es corresponen amb els nivells del Marc europeu comú de referència (MERC).

El CPNL

El CPNL és una institució pública dedicada a la formació i al foment de l'ús de la llengua en tots els contextos de la societat catalana i a facilitar la cohesió social mitjançant l'ús de la llengua.

Integrat per la Generalitat de Catalunya i diversos ens locals, el CPNL compta actualment amb 22 centres de normalització lingüística, en 146 punts de servei a tot el territori català.