Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Calendari de preinscripció i matrícula

Primer cicle d'educació infantil^

Preinscripció

 • Presentació de sol·licituds: 
 • Publicació de les llistes de sol·licituds amb la puntuació provisional: 
 • Termini per presentar una reclamació: 
 • Sorteig públic del número de desempat per determinar l'ordenació de sol·licituds: 
 • Publicació de les llistes d'infants admesos i, si escau, de la llista d'espera: 

Matriculació

 • Període de matricula:

Segon cicle d'educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria^

Preinscripció

 • Difusió de l'oferta inicial: 
 • Presentació de sol·licituds: del 29 de març al 9 d'abril de 2019
 • Publicació de les llistes de sol·licituds amb el barem provisional: 
 • Termini de reclamació del barem provisional: 
 • Publicació de les llistes un cop resoltes les reclamacions: 
 • Sorteig públic del número de desempat per determinar l'ordenació de sol·licituds: 
 • Publicació de les llistes de sol·licituds amb el barem definitiu: 
 • Període d'ampliació de peticions per a les sol·licituds de preinscripció sense assignació (assignació d'ofici): 
 • Publicació de l'oferta definitiva: 
 • Publicació de les llistes de l'alumnat admès i, si escau, de la llista d'espera: 

Matriculació

 • Període de matriculació (infantil, primària i 1r d'ESO): 
 • Període de matriculació o confirmació de plaça en cas d'alumnat pendent de l'avaluació de setembre (2n, 3r i 4t d'ESO): 
 • Període de matriculació extraordinària per a l'alumnat d'ESO pendent de l'avaluació de setembre: 
 • Publicació de la llista d'alumnes matriculats al centre procedents del procés de preinscripció i matriculació: 

Batxillerat^

Preinscripció

 • Publicació de l'oferta: 
 • Presentació de sol·licituds: 
 • Publicació de les llistes de sol·licituds amb la puntuació provisional: 
 • Termini per presentar reclamacions: 
 • Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 
 • Sorteig per determinar l'ordenació de sol·licituds: 
 • Publicació de les llistes de sol·licituds amb la puntuació definitiva: 
 • Publicació de l'oferta final: 
 • Publicació de les llistes d'alumnes admesos: 

Matriculació

 • Període de matriculació o confirmació de matrícula: 
 • Període de matrícula extraordinària per als alumnes pendents dels exàmens de setembre: 

Cicles formatius de formació professional de grau mitjà i de grau superior^

Cicles formatius de grau mitjà de formació professional

Preinscripció

 • Publicació de l'oferta inicial: 
 • Període de presentació de sol·licituds: 
 • Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional: 
 • Termini per presentar una reclamació: 
 • Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 
 • Sorteig del número de desempat: 
 • Publicació de la llista ordenada definitiva: 
 • Publicació de l'oferta final: 
 • Publicació de la relació d'alumnes admesos i llista d'espera: 

Matriculació

 • Període de matrícula ordinària per als alumnes preinscrits amb plaça assignada: 

Segon període de preinscripció i matrícula

 • Publicació de centres i cicles amb places vacants: 
 • Ampliació de sol·licituds de la 2a fase d'admissió de participants en la preinscripció: 
 • Publicació de la segona llista d'admesos: 
 • Període de matrícula de la 2a fase: 

Cicles formatius de grau superior de formació professional

Preinscripció

 • Publicació de l'oferta inicial: 
 • Període de presentació de sol·licituds: 
 • Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional: 
 • Termini per presentar reclamacions: 
 • Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 
 • Sorteig del número de desempat: 
 • Publicació de la llista ordenada definitiva: 
 • Publicació de l'oferta final: 
 • Publicació de les llistes d'alumnes admesos i llistes d'espera: 

Matriculació

 • Període de matrícula per als alumnes admesos a la preinscripció: 

Cicles formatius d'arts plàstiques i disseny de grau mitjà i de grau superior^

Preinscripció

Cicles d'arts plàstiques i disseny de grau mitjà

 • Publicació de l'oferta inicial: 
 • Període de presentació de sol·licituds: 
 • Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional: 
 • Termini per presentar reclamacions: 
 • Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 
 • Sorteig del número de desempat: 
 • Publicació de la llista ordenada definitiva: 
 • Publicació de l'oferta final: 
 • Publicació de la relació d'alumnes admesos i llista d'espera: 

Matrículació

 • Període de matrícula per als alumnes admesos a la preinscripció: 

Segon període de preinscripció i matrícula

 • Publicació de centres i cicles amb places vacants: 
 • Ampliació de sol·licituds de la 2a fase d'admissió de participants en la preinscripció: 
 • Publicació de la llista d'admesos: 
 • Període de matrícula de la 2a fase: 

Cicles d'arts plàstiques i disseny de grau superior

 • Publicació de l'oferta inicial: 
 • Període de presentació de sol·licituds: 
 • Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional: 
 • Termini per presentar reclamacions: 
 • Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 
 • Sorteig del número de desempat: 
 • Publicació de la llista ordenada definitiva: 
 • Publicació de l'oferta final: 
 • Publicació de les llistes d'alumnes admesos i llistes d'espera: 

Matrículació

 • Període de matrícula per als alumnes admesos a la preinscripció: 

Programes de formació i inserció (PFI)^

Preinscripció

 • Publicació de l'oferta: 
 • Presentació de sol·licituds: 
 • Publicació de les llistes de sol·licituds amb la puntuació provisional: 
 • Sorteig públic per determinar l'ordenació de sol·licituds: 
 • Termini per presentar reclamacions: 
 • Publicació de les llistes de sol·licituds amb la puntuació definitiva: 
 • Publicació de l'oferta final: 
 • Publicació de les llistes d'alumnes admesos: 


Matrículació

 • Període de matriculació: