Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Calendari de preinscripció i matrícula

Primer cicle d'educació infantil^

Preinscripció

 • Presentació de sol·licituds: del 30 d'abril al 11 de maig
 • Publicació de les llistes de sol·licituds amb la puntuació provisional: 22 de maig de 2018
 • Termini per presentar una reclamació: del 23 al 25 de maig de 2018
 • Sorteig públic del número de desempat per determinar l'ordenació de sol·licituds: 23 de maig de 2018
 • Publicació de les llistes d'infants admesos i, si escau, de la llista d'espera: 1 de juny de 2018

Matriculació

 • Període de matricula: del 4 al 8 de juny de 2018

Segon cicle d'educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria^

Preinscripció

 • Difusió de l'oferta inicial: 9 d'abril
 • Presentació de sol·licituds: del 13 al 24 d'abril de 2018
 • Publicació de les llistes de sol·licituds amb el barem provisional: 3 de maig
 • Termini de reclamació del barem provisional: del 4 al 8 de maig
 • Publicació de les llistes un cop resoltes les reclamacions: 10 de maig
 • Sorteig públic del número de desempat per determinar l'ordenació de sol·licituds: 11 de maig
 • Publicació de les llistes de sol·licituds amb el barem definitiu: 15 de maig
 • Període d'ampliació de peticions per a les sol·licituds de preinscripció sense assignació (assignació d'ofici): del 31 de maig al 4 de juny
 • Publicació de l'oferta definitiva: 11 de juny
 • Publicació de les llistes de l'alumnat admès i, si escau, de la llista d'espera: 12 de juny

Matriculació

 • Període de matriculació (infantil, primària i 1r d'ESO): del 21 al 27 de juny
 • Període de matriculació o confirmació de plaça en cas d'alumnat pendent de l'avaluació de setembre (2n, 3r i 4t d'ESO): del 25 al 29 de juny
 • Període de matriculació extraordinària per a l'alumnat d'ESO pendent de l'avaluació de setembre: del 5 al 7 de setembre
 • Publicació de la llista d'alumnes matriculats al centre procedents del procés de preinscripció i matriculació: 1 d'octubre

Batxillerat^

Preinscripció

 • Publicació de l'oferta: 11 de maig
 • Presentació de sol·licituds: del 14 al 24 de maig
 • Publicació de les llistes de sol·licituds amb la puntuació provisional: 5 de juny
 • Termini per presentar reclamacions: del 6 al 8 de juny
 • Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 13 de juny
 • Sorteig per determinar l'ordenació de sol·licituds: 14 de juny
 • Publicació de les llistes de sol·licituds amb la puntuació definitiva: 18 de juny
 • Publicació de l'oferta final: 29 de juny
 • Publicació de les llistes d'alumnes admesos: 3 de juliol

Matriculació

 • Període de matriculació o confirmació de matrícula: del 4 a l'11 de juliol
 • Període de matrícula extraordinària per als alumnes pendents dels exàmens de setembre: del 5 al 7 de setembre

Cicles formatius de formació professional de grau mitjà i de grau superior^

Cicles formatius de grau mitjà de formació professional

Preinscripció

 • Publicació de l'oferta inicial: 11 de maig
 • Període de presentació de sol·licituds: del 14 al 24 de maig
 • Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional: 5 de juny
 • Termini per presentar una reclamació: del 6 al 8 de juny
 • Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 13 de juny
 • Sorteig del número de desempat: 14 de juny
 • Publicació de la llista ordenada definitiva: 18 de juny
 • Publicació de l'oferta final: 29 de juny
 • Publicació de la relació d'alumnes admesos i llista d'espera: 3 de juliol

Matriculació

 • Període de matrícula ordinària per als alumnes preinscrits amb plaça assignada: del 4 a l'11 de juliol

Segon període de preinscripció i matrícula

 • Publicació de centres i cicles amb places vacants: 4 de setembre
 • Ampliació de sol·licituds de la 2a fase d'admissió de participants en la preinscripció: 5 i 6 de setembre
 • Publicació de la segona llista d'admesos: 12 de setembre
 • Període de matrícula de la 2a fase: abans de l'inici de curs

Cicles formatius de grau superior de formació professional

Preinscripció

 • Publicació de l'oferta inicial: 11 de maig
 • Període de presentació de sol·licituds: del 29 de maig al 7 de juny
 • Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional: 27 de juny
 • Termini per presentar reclamacions: del 28 de juny al 3 de juliol
 • Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 5 de juliol
 • Sorteig del número de desempat: 6 de juliol
 • Publicació de la llista ordenada definitiva: 10 de juliol
 • Publicació de l'oferta final: 16 de juliol
 • Publicació de les llistes d'alumnes admesos i llistes d'espera: 17 de juliol

Matriculació

 • Període de matrícula per als alumnes admesos a la preinscripció: del 18 al 23 de juliol

Cicles formatius d'arts plàstiques i disseny de grau mitjà i de grau superior^

Preinscripció

Cicles d'arts plàstiques i disseny de grau mitjà

 • Publicació de l'oferta inicial: 11 de maig
 • Període de presentació de sol·licituds: del 14 al 24 de maig
 • Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional: 5 de juny
 • Termini per presentar reclamacions: del 6 al 8 de juny
 • Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions:13 de juny
 • Sorteig del número de desempat: 14 de juny
 • Publicació de la llista ordenada definitiva: 18 de juny
 • Publicació de l'oferta final: 29 de juny
 • Publicació de la relació d'alumnes admesos i llista d'espera: 3 de juliol

Matrículació

 • Període de matrícula per als alumnes admesos a la preinscripció: del 4 a l'11 de juliol

Segon període de preinscripció i matrícula

 • Publicació de centres i cicles amb places vacants: 4 de setembre
 • Ampliació de sol·licituds de la 2a fase d'admissió de participants en la preinscripció: 5 i 6 de setembre
 • Publicació de la llista d'admesos: 12 de setembre
 • Període de matrícula de la 2a fase: abans de l'inici de curs

Cicles d'arts plàstiques i disseny de grau superior

 • Publicació de l'oferta inicial: 11 de maig
 • Període de presentació de sol·licituds: del 29 de maig al 7 de juny
 • Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional: 27 de juny
 • Termini per presentar reclamacions: del 28 de juny al 3 de juliol
 • Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 5 de juliol
 • Sorteig del número de desempat: 6 de juliol
 • Publicació de la llista ordenada definitiva: 10 de juliol
 • Publicació de l'oferta final: 16 de juliol
 • Publicació de les llistes d'alumnes admesos i llistes d'espera: 17 de juliol

Matrículació

 • Període de matrícula per als alumnes admesos a la preinscripció: del 18 al 23 de juliol

Programes de formació i inserció (PFI)^

Preinscripció

 • Publicació de l'oferta: 11 de maig
 • Presentació de sol·licituds: del 14 al 25 de maig
 • Publicació de les llistes de sol·licituds amb la puntuació provisional: 4 de juny
 • Sorteig públic per determinar l'ordenació de sol·licituds: 5 de juny
 • Termini per presentar reclamacions: del 5 al 7 de juny
 • Publicació de les llistes de sol·licituds amb la puntuació definitiva: 11 de juny
 • Publicació de l'oferta final: 2 de juliol
 • Publicació de les llistes d'alumnes admesos: 2 de juliol


Matrículació

 • Període de matriculació: del 3 al 10 de setembre