Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Calendari de preinscripció i matrícula

Primer cicle d'educació infantil^

Preinscripció

 • Publicació de l'oferta  inicial: 7 de maig de 2019.
 • Període de presentació de sol·licituds: del 8 al 17 de maig de 2019.
 • Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional: 24 de maig de 2019.
 • Termini per presentar una reclamació: 27, 28 i 29 de maig de 2019.
 • Sorteig del número de desempat: 27 de maig de 2019.
 • Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació definitiva dels infants admesos i, si s'escau, de la llista d'espera: 5 de juny de 2019.

Matricula

 • Període de matricula: del 10 al 14 de juny de 2019.

Segon cicle d'educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria^

Preinscripció

 • Publicació de l'oferta inicial: 27 de març de 2019
 • Presentació de sol·licituds: del 29 de març al 9 d'abril de 2019
 • Publicació de la llista de sol·licituds al centre amb la puntuació provisional: 26 d'abril de 2019
 • Termini de reclamació de la puntuació provisional: del 29 d'abril al 3 de maig de 2019
 • Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 8 de maig de 2019
 • Sorteig públic del número de desempat per determinar l'ordenació de sol·licituds: 9 de maig de 2019 (el número de desempat que ha sortit per a la preinscripció 2019-2020 és el 148.693).
 • Publicació de la llista ordenada difinitiva: 14 de maig de 2019
 • Període d'ampliació de peticions per a les sol·licituds de preinscripció sense assignació (assignació d'ofici): del 30 de maig al 3 de juny de 2019, ambdós inclosos
 • Publicació de l'oferta definitiva: 11 de juny de 2019
 • Publicació de les llistes de l'alumnat admès i, si escau, de la llista d'espera: 12 de juny de 2019

Matricula

 • Període de matricula per als alumnes preinscrits amb plaça assignada (infantil, primària i 1r d'ESO): del 20 de juny al 26 de juny de 2019, ambdós inclosos
 • Període de matricula ordinària per als alumnes preinscrits amb plaça al 2n, 3r i 4t de l'ESO: del 27 de juny al 3 de juliol de 2019, ambdós inclosos
 • Publicació de la llista d'alumnes matriculats al centre procedents del procés de preinscripció i admissió: 1 d'octubre de 2019

Batxillerat^

Preinscripció

 • Publicació de l'oferta inicial: 10 de maig de 2019.
 • Període de presentació de sol·licituds: del 14 al 21 de maig de 2019, ambdós inclosos. Es pot presentar la documentació fins al 23 de maig de 2019.
 • Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional: 4 de juny de 2019.
 • Termini per presentar una reclamació: del 5 al 12 de juny de 2019. 
 • Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 17 de juny de 2019.
 • Sorteig del número de desempat: 18 de juny de 2019.
 • Publicació de la llista ordenada definitiva: 21 de juny de 2019.
 • Publicació de l'oferta final: 5 de juliol de 2019.
 • Publicació de la llista d'alumnes admesos i de la llista d'espera: 8 de juliol de 2019.

Matricula

 • Període de matrícula ordinària per als alumnes preinscrits amb plaça assignada al batxillerat o de confirmació de la plaça assignada, en el cas dels alumnes pendents de l'avaluació de setembre de batxillerat: del 9 al 15 de juliol de 2019, ambdós inclosos.
 • Període de matrícula extraordinària per als alumnes de batxillerat pendents de l'avaluació de setembre de batxillerat: del 6 al 10 de setembre de 2019, ambdós inclosos.

Cicles formatius de formació professional de grau mitjà i de grau superior^

Cicles formatius de grau mitjà de formació professional

Preinscripció

 • Publicació de l'oferta inicial: 10 de maig de 2019.
 • Període de presentació de sol·licituds: del 14 al 21 de maig de 2019, ambdós inclosos.
 • Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional: 7 de juny de 2019.
 • Termini per presentar una reclamació: del 10 al 14 de juny de 2019.
 • Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 19 de juny de 2019.
 • Sorteig del número de desempat: 20 de juny de 2019.
 • Publicació de la llista ordenada definitiva: 25 de juny de 2019.
 • Publicació de l'oferta final: 5 de juliol de 2019.
 • Publicació de la relació d'alumnes admesos i llista d'espera: 8 de juliol de 2019.

Matricula

 • Període de matrícula ordinària per als alumnes preinscrits amb plaça assignada: del 9 al 15 de juliol de 2019, ambdós inclosos.

Segon període de preinscripció i matrícula

 • Publicació de centres i cicles formatius amb places vacants: 2 de setembre de 2019.
 • Presentació de sol·licituds per a la 2a fase d'admissió de participants en el procés de preinscripció: 3 i 4 de setembre de 2019.
 • Publicació de llista d'admesos al centre: 6 de setembre de 2019.

Cicles formatius de grau superior de formació professional

Preinscripció

 • Publicació de l'oferta inicial: 24 de maig de 2019.
 • Període de presentació de sol·licituds: del 29 de maig al 5 de juny de 2019, ambdós inclosos.
 • Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional: 28 de juny de 2019.
 • Termini per presentar reclamacions: de l'1 al 4 de juliol de 2019.
 • Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 8 de juliol de 2019.
 • Sorteig del número de desempat: 9 de juliol de 2019.
 • Publicació de la llista ordenada definitiva: 10 de juliol de 2019.
 • Publicació de l'oferta final: 16 de juliol de 2019.
 • Publicació de la llista d'alumnes admesos i llistes d'espera: 17 de juliol de 2019.

Matricula

 • Període de matrícula per als alumnes admesos a la preinscripció: del 18 al 23 de juliol de 2019, ambdós inclosos.

Cicles formatius d'arts plàstiques i disseny de grau mitjà i de grau superior^

Preinscripció

Cicles d'arts plàstiques i disseny de grau mitjà

 • Publicació de l'oferta inicial: 10 de maig de 2019.
 • Període de presentació de sol·licituds: del 14 al 21 de maig de 2019, ambdós inclosos.
 • Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional: 7 de juny de 2019.
 • Termini per presentar una reclamació: del 10 al 14 de juny de 2019.
 • Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 19 de juny de 2019.
 • Sorteig del número de desempat: 20 de juny de 2019.
 • Publicació de la llista ordenada definitiva: 25 de juny de 2019.
 • Publicació de l'oferta final: 5 de juliol de 2019.
 • Publicació de la relació d'alumnes admesos i llista d'espera: 8 de juliol de 2019.

Matrícula

 • Període de matrícula ordinària per a alumnes preinscrits amb plaça assignada: del 9 al 15 de juliol de 2019, ambdós inclosos.

Cicles d'arts plàstiques i disseny de grau superior

 • Publicació de l'oferta inicial: 24 de maig de 2019.
 • Període de presentació de sol·licituds: del 29 de maig al 5 de juny de 2019, ambdós inclosos.
 • Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional: 28 de juny de 2019.
 • Termini per presentar reclamacions: de l'1 al 4 de juliol de 2019.
 • Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 8 de juliol de 2019.
 • Sorteig del número de desempat: 9 de juliol de 2019.
 • Publicació de la llista ordenada definitiva: 10 de juliol de 2019.
 • Publicació de l'oferta final: 16 de juliol de 2019.
 • Publicació de la llista d'alumnes admesos i llista d'espera: 17 de juliol de 2019.

Matrícula

 • Període de matrícula per a alumnes admesos a la preinscripció: del 18 al 23 de juliol de 2019, ambdós inclosos

Programes de formació i inserció (PFI)^

Preinscripció

 • Publicació de l'oferta inicial: 10 de maig de 2019.
 • Període de presentació de sol·licituds: del 13 al 24 de maig de 2019, ambdós inclosos.
 • Entrevistes d'orientació i valoració de l'adequació del programa a la situació, els interessos, motivació i aptituds de l'alumne/a així com a la seva manca d'experiència laboral: del 13 al 31 de maig de 2019, segons la convocatòria individual feta pel centre.
 • Publicació de les relacions baremades: 3 de juny de 2019.
 • Sorteig del número de desempat: 5 de juny de 2019.
 • Termini de reclamació a les relacions baremades de sol·licituds: del 5 a l'11 de juny de 2019.
 • Publicació de les relacions baremades un cop resoltes les reclamacions: 13 de juny de 2019.
 • Publicació de l'oferta final: 5 de juliol de 2019.
 • Publicació de les relacions d'alumnes admesos: 5 de juliol de 2019.


Matrícula

 • Període de matricula: del 2 al 9 de setembre de 2019, ambdós inclosos.

Ensenyaments d'idiomes en escoles oficials d'idiomes (EOI)^

Preinscripció i matrícula a cursos extensius i cursos intensius i flexibilitzats, primer període:

 •  Publicació de l'oferta d'idiomes i horaris, consultable al web de cada centre: primers de juliol de 2019.
 • Publicació de l'oferta de places: 26 de juliol de 2019.
 • Presentació telemàtica de sol·licituds: del 2 de setembre i fins a les 15 h del 5 de setembre de 2019.
 • Presentació presencial de sol·licituds: 5 de setembre de 2019 fins a les 14 h.
 • Lliurament presencial o en línia de certificats que permeten l'exempció del test, només per a alumnes que accedeixen directament a un nivell superior a primer, o a primer A en el cas de cursos flexibilitzats: del 2 al 5 de setembre de 2019.
 • Sorteig per a l'assignació de places de test de nivell: 6 de setembre de 2019, a les 10 h, als serveis centrals del Departament d'Educació (Via Augusta, 202, Barcelona). Consulta pública de resultats a partir de les 18 h, a l'aplicació de la preinscripció.
 • Test de nivell: del 9 al 13 de setembre de 2019 (cal consultar el dia i l'hora al web de cada centre).
 • Tria d'horari a l'aplicació de preinscripció (només alumnes que han fet el test de nivell): de les 12 h del 16 de setembre de 2019 fins a les 13 h del 18 de setembre de 2019.
 • Sorteig per a l'assignació de places: 18 de setembre de 2019, a les 14 h, als serveis centrals del Departament d'Educació (Via Augusta, 202, Barcelona). Consulta pública de resultats a partir de les 18 h, a l'aplicació de la preinscripció.
 • Període de matriculació en línia (alumnes admesos): des de les 18 h del 18 de setembre fins al 20 de setembre de 2019.
 • Període de matriculació en línia de les places vacants: 25 de setembre de 2019 des de les 12 h (anglès); 26 de setembre de 2019 des de les 9 h (tots els idiomes, anglès inclòs).

Preinscripció i matrícula de cursos intensius i flexibilitzats, segon període:

 • Es publica al web del Departament d'Educació no més tard del 13 de desembre del 2019.