Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Ajuts a l’escolarització

L’Ajuntament de Vilafranca ha convocat per al curs escolar 2018-2019 el Programa d’ajuts econòmics a l’escolarització. L’objecte de la convocatòria és l’atorgament d’ajuts econòmics a alumnes que pertanyen a famílies amb pocs ingressos, perquè no es quedin al marge de les activitats que es consideren bàsiques en el funcionament i la socialització als centres educatius de Vilafranca. Els ajuts que atorga aquest programa van destinats a llibres de text, material escolar, sortides escolars i activitat esportiva escolar a la piscina.