Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Formació professional

Conjunt d’accions formatives que capaciten per al desenvolupament qualificat de les diverses professions, l’accés a l’ocupació, la progressió professional i la participació activa en la vida social, cultural i econòmica. Inclou la formació professional inicial i la formació professional per a l’ocupació

Formació professional inicial^

Conjunt de programes formatius que es desenvolupen en el sistema educatiu i que tenen com a finalitat facilitar la qualificació professional a les persones. S’organitza en cicles formatius de grau mitjà o de grau superior.

Els cicles s’agrupen en famílies professionals i tenen una durada variable: n’hi ha de 2.000, 1.700, 1.400 i 1.300 hores. Una part d’aquestes hores es destina a la formació en un centre educatiu i una altra part a la formació pràctica en centres de treball. Un cicle formatiu de 1.300 o de 1.400 hores correspon a un curs acadèmic, mentre que un cicle de 1.700 o de 2.000 hores correspon a dos cursos acadèmics.

Amb la superació d’un cicle formatiu de grau mitjà s’obté el títol de tècnic i amb la superació d’un de grau superior, el de tècnic superior.


Centres Grau Mitjà

 

Institut Alt Penedès (centre públic)
Codi centre: 08035362
Oferta educativa: ESO, batxillerat, cicles formatius de grau mitjà i de grau superior (12-18 anys)
Especialitats:
- Batxillerat: humanitats i ciències socials, tecnologia, ciències de la naturalesa i salut
- Cicles formatius de grau mitjà: equips i instal·lacions electrotècniques, mecanització
- Cicles formatius de grau superior: sistemes de regulació i controls automàtics, producció de mecanització, prevenció de riscos laborals
 

 

Institut Eugeni d'Ors (centre públic)
Codi centre: 08031459
Oferta educativa: ESO, batxillerat, cicles formatius de grau mitjà i de grau superior (12-18 anys)
Especialitats:
- Batxillerat: humanitats i ciències socials, tecnologia, ciències de la naturalesa i salut
- Cicles formatius de grau mitjà: gestió administrativa, comerç, sistemes microinformàtics i xarxes
- Cicles formatius de grau superior: administració i finances, gestió del transport, administració de sistemes informàtics
 

 

 

Institut Milà i Fontanals (centre públic)
Codi centre: 08046736
Oferta educativa: ESO, batxillerat, cicles formatius de grau mitjà (12-18 anys)
Especialitats:
- Batxillerat: arts, humanitats i ciències socials, tecnologia, ciències de la naturalesa i salut
- Cicles formatius de grau mitjà: futbol, futbol sala
  

 

Escola Municipal d'Art Arsenal (centre públic)
Codi centre: 08038545
Oferta educativa:
- Cicles formatius de grau mitjà i de grau superior, proves d'accés, cursos d'iniciació i d'especialització.
- Cicles formatius de grau mitjà: Assistència al Producte Gràfic Imprès, Assistència al Producte Gràfic Interactiu i Procediments de Joieria Artística.
- Cicles formatius de grau superior: Gràfica Audiovisual, Gràfica Impresa i Joieria Artística. 
- Ensenyaments no regulats: Tallers lliures de Joieria, Ceràmica, Pintura i dibuix i Disseny gràfic.
- Cursos d'iniciació: Joieria, Ceràmica, Pintura, Dibuix, Model, Disseny gràfic, Mitjans informàtics, Fotografia i Modelat 3D.
- Cursos d'especialització: Tallers lliures de Joieria, Ceràmica, Pintura i dibuix i Disseny gràfic.
- Curs preparatori per a les Proves d'Accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior.
 


Centres Grau Superior

 

Institut Alt Penedès (centre públic)
Codi centre: 08035362
Oferta educativa: ESO, batxillerat, cicles formatius de grau mitjà i de grau superior (12-18 anys)
Especialitats:
- Batxillerat: humanitats i ciències socials, tecnologia, ciències de la naturalesa i salut
- Cicles formatius de grau mitjà: equips i instal·lacions electrotècniques, mecanització
- Cicles formatius de grau superior: sistemes de regulació i controls automàtics, producció de mecanització, prevenció de riscos laborals
 

 

Institut Eugeni d'Ors (centre públic)
Codi centre: 08031459
Oferta educativa: ESO, batxillerat, cicles formatius de grau mitjà i de grau superior (12-18 anys)
Especialitats:
- Batxillerat: humanitats i ciències socials, tecnologia, ciències de la naturalesa i salut
- Cicles formatius de grau mitjà: gestió administrativa, comerç, explotació de sistemes informàtics
- Cicles formatius de grau superior: administració i finances, gestió del transport, administració de sistemes informàtics
 

Escola Municipal d'Art Arsenal (centre públic)
Codi centre: 08038545
Oferta educativa: cicles formatius de grau mitjà i de grau superior, proves d'accés, cursos d'iniciació i d'especialització.
- Cicles formatius de grau mitjà: Assistència al Producte Gràfic Imprès, Assistència al Producte Gràfic Interactiu i Procediments de Joieria Artística.
- Cicles formatius de grau superior: Gràfica Audiovisual, Gràfica Impresa i Joieria Artística.
- Ensenyaments no regulats: Tallers lliures de Joieria, Ceràmica, Pintura i dibuix i Disseny gràfic.
- Cursos d'iniciació: Joieria, Ceràmica, Pintura, Dibuix, Model, Disseny gràfic, Mitjans informàtics, Fotografia i Modelat 3D.
- Cursos d'esècialització: Tallers lliures de Joieria, Ceràmica, Pintura i dibuix i Disseny gràfic.
- Curs preparatori per a les Proves d'Accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior.
 

Cet Penedès (centre privat)
Codi centre: 08059032
Oferta educativa: cicles formatius de grau superior, cursos de formació ocupacional, cursos de reciclatge de treballadors
Especialitats: 
- Cicles formatius de grau superior: administració de sistemes informàtics, desenvolupament d'aplicacions informàtiques, explotació de sistemes informàtics
 

Formació professional per a l'ocupació^

Conjunt d’accions formatives que es desenvolupen en l’àmbit laboral que tenen com a finalitat millorar la qualificació professional i la capacitat d’inserció o reinserció laboral per mitjà de la consecució i el perfeccionament de les competències professionals. Inclou la formació ocupacional i la formació contínua.

Per més informació, consulta el web del Servei d'Ocupació i Formació de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès