Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Un 95% de les sol•licituds a les llars municipals han obtingut plaça en la primera opció demanada

Un 95% de les sol•licituds a les llars municipals han obtingut plaça en la primera opció demanada

21 de juny de 2017

El grau de satisfacció de les famílies també és molt elevat, amb unes puntuacions properes al 9 sobre 10 en les enquestes.

El passat 9 de juny va finalitzar el període de matriculació de les llars municipals d’infants de Vilafranca per al proper curs 2017-2018, que acolliran un total de 309 nens i nenes repartits en 20 grups. Tal i com ha vingut passant els darrers anys, la diferència entre el nombre de famílies que van sol•licitar plaça en el moment de la preinscripció i les que definitivament han acabat matriculant ha disminuït aproximadament un 13%. 
Totes les sol•licituds de plaça rebudes dins el període de preinscripció han estat ateses. A més a més, un 95% han obtingut plaça en la llar sol•licitada en primera opció. En la línia del que ha passat els darreres anys, les llars d’infants de titularitat municipal estan escolaritzant un 30% dels infants d’1-2 anys de Vilafranca i un 45% dels de 2-3 anys.  
Segons ha valorat la regidora d’Ensenyament, Xell Montserrat, “aquestes dades són molt satisfactòries, ja que a diferència de molts altres municipis on el fet d’establir quotes úniques possiblement ha influït en una forta davallada de la demanda, el sistema de tarifació social que s’aplica a Vilafranca es consolida com una eina que garanteix l’equitat en l’accés al servei”.
La disminució d’un 5% de la demanda a les llars municipals d’infants de Vilafranca respecte al curs passat s’ha d’atribuir a la davallada demogràfica generalitzada arreu del país.
Els indicadors de seguiment del servei ens situen en uns estàndards de qualitat molt satisfactoris en termes comparatius. Aquestes dades s’obtenen a través dels cercles de comparació intermunicipals impulsats per la Diputació de Barcelona en els quals participa des de fa onze anys. El grau de satisfacció de les famílies també és molt elevat, amb unes puntuacions properes al 9 sobre 10 en les enquestes que, sempre que s’han fet, han respost al voltant d’un 70% dels usuaris.
Del conjunt d’aspectes que es valoren, destaquen de manera especial les qüestions de caire pedagògic i la professionalitat del personal educador. Ja fa temps que les educadores de les llars estan immerses en un procés de reflexió i de formació que ha permès generar escenaris d’aprenentatge que aporten múltiples experiències par als infant que hi participen.    
El curs 2016-2017 el funcionament de les quatre llars municipals d’infants va tenir un cost global d’1.600.000 euros, el que representa un cost mitjà de 4.300 euros anuals per plaça. L’aportació global de les famílies al sosteniment de les llars va ser d’un 29%. La resta va anar a càrrec de la Diputació de Barcelona (18%) i l’Ajuntament de Vilafranca (54%).