Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

S’inicia el projecte +música d’aprenentatge d’instruments musicals a les escoles

S’inicia el projecte +música d’aprenentatge d’instruments musicals a les escoles

12 de setembre de 2016

Impulsat per l’Ajuntament de Vilafranca, el projecte s’implanta aquest any a les escoles Pau Boada, Mas i Perera, i Baltà i Elias

Coincidint amb l’inici del curs escolar, enguany 3 escoles de Vilafranca del Penedès engeguen el projecte +música, un projecte innovador impulsat des de l’Ajuntament de Vilafranca per oferir un espai on portar a la pràctica l’aprenentatge d’un instrument musical al marge de l’escola de música. Les escoles Pau Boada, Mas i Perera, i Baltà i Elias inicien aquesta experiència, que l’Ajuntament ha impulsat aquest curs 2016-2017 amb la voluntat que es pugui estendre a més centres de la Vila, com un exemple més de l'alta implicació municipal en suport a l'educació, com ho són les línies d’ajuts, programes d’inversió i millora als centres, etc.

En aquest projecte es reconeixen tots els valors associats a una activitat coral, de la qual tothom en forma part i on l'aportació individual és indispensable, on totes les peces són necessàries. I es percep alhora la satisfacció personal i com a grup, ja que l'atenció, concentració, interès, i curiositat i predisposició per aprendre són conceptes indispensables de l’aprenentatge i d'altíssim valor per l'educador.

L’activitat es durà a terme dins l’horari lectiu, per la qual cosa compta amb la implicació del Departament d’Ensenyament, ja que des de l’Ajuntament de Vilafranca s’entén que aquesta és una oportunitat única, de gran valor pels infants i les seves famílies, així com pels centres que hi han apostat. +música és una oportunitat d’oferir experiències que afavoreixin un millor aprenentatge, en aquest cas, a través de la música. 
El projecte està pensat pel als nivells mitjà i superior d’educació primària (de 3r a 6è). Tot i així, cada escola l’adapta a les seves circumstàncies, escollint els nivells educatius i planificant els horaris i la durada de les sessions amb el professor especialista, de manera que el projecte es dugui a terme dins l’horari lectiu i formi part del contingut curricular de l’àrea d’educació artística i del projecte curricular del centre. El suport de l’Ajuntament es concreta en un professor especialista per a cada centre i un banc d’instruments que els alumnes de cada centre hauran de compartir. Aquest suport durarà dos anys, passats els quals cada escola haurà d’assumir el cost i la implementació del programa.
2 de setembre de 2016