Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Normalitat en l’inici del curs escolar 2016-2017 a Vilafranca del Penedès

Normalitat en l’inici del curs escolar 2016-2017 a Vilafranca del Penedès

15 de setembre de 2016

La normalitat és la tònica dominant en aquest inici de curs escolar a Vilafranca pel que fa a segon cicle d’educació infantil, primària i secundària obligatòria. Com a novetats cal destacar l’ampliació de l’oferta de l’Institut Nou de Vilafranca amb el desplegament del 3r nivell d’ESO, i el decrement de dos grups de P3 i l’increment d’un grup de 1r d’ESO respecte al curs passat en el conjunt de la vila.
A Vilafranca hi ha 10 escoles que imparteixen ensenyaments de segon cicle d’educació infantil i d’educació primària, de les quals 6 són centres públics i 4 són centres privats concertats. Pel que fa a l’educació secundària obligatòria, s’imparteix a 4 instituts públics i a 4 de privats concertats. Per als nivells educatius que van dels 3 als 16 anys a Vilafranca hi ha 252 aules en funcionament: 57 a segon cicle d’educació infantil, 116 a educació primària i 79 a educació secundària obligatòria.
El curs escolar 2016-2017 s’inicia amb una quantitat aproximada de 6.700 alumnes d’educació infantil de segon cicle, de primària i d’educació secundària obligatòria. Aquestes dades d’alumnat matriculat no són definitives perquè caldrà ajustar-les amb les baixes que s’han anat produint durant els darrers mesos i que es constaten un cop iniciat el curs, i l’alumnat de matrícula viva que ha sol•licitat plaça durant l’estiu.