Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

El 92% de l’alumnat podrà anar a l’escola triada en primera opció

El 92% de l’alumnat podrà anar a l’escola triada en primera opció

07 de juny de 2017

 

a s’han fet públiques les llistes amb el resultat de la preinscripció escolar per al 2017-2018, en algun nivell de les etapes de segon cicle d’educació infantil, primària o secundària obligatòria. Els resultats mostren que la major part dels aspirants a l'assignació d'un centre educatiu han aconseguit una plaça escolar a la primera opció que havien sol·licitat.

A P3, l’oferta definitiva és de 440 places, la mateixa que la del curs anterior. Aquesta oferta de places inclou dos grups a cada centre excepte a l’escola Pau Boada i al col·legi Sant Josep que compten amb un sol grup, cosa que representa un total de 18 grups de P3 en el conjunt de la vila. S’han rebut 405 sol·licituds de P3, 20 menys que el curs passat. Un 92% de l’alumnat podrà anar a l’escola triada en primera opció, mentre que un 6,3% anirà a un centre triat però en segona, tercera o quarta opció, i 7 sol·licituds (un 1,7%) s’han assignat d’ofici en centres no sol·licitats.

Pel que fa al 1r curs de l’ESO, que és un altre nivell que concentra una bona part de les incorporacions a un nou centre escolar, l’oferta de places a Vilafranca és de 462, repartides en 15 grups per al conjunt d’instituts públics i les places disponibles als centres concertats. Cal recordar que aquests centres compten amb un gruix important d’alumnat que prové de l’últim nivell de primària al propi centre i que ja té la plaça reservada; per tant, no han hagut de fer preinscripció.
S’han rebut 450 sol·licituds de 1r d’ESO, de les quals 448 han quedat assignades a Vilafranca. D’aquestes, un 92% de l’alumnat podrà anar al centre escollit en primera opció, un 5,6% a la segona i un 2% a la tercera, mentre que 2 sol·licituds (un 0,4%) s’han assignat d’ofici en centres no sol·licitats.

Pel que fa a la resta de nivells, de P4 a 6è de primària hi ha hagut un total de 132 sol·licituds, de les quals se n’han pogut atendre 17 i la resta han quedat pendents d’assignar. Aquestes últimes són bàsicament sol·licituds de canvi de centre d’alumnat que ja està escolaritzat i demana una plaça per a un centre i un nivell per als quals no hi ha places vacants. I per als nivells de 2n a 4t d’ESO s’han rebut 41 sol·licituds, de les quals se n’han pogut atendre 17 i la resta han quedat pendents d’assignar per les mateixes raons que en el cas anterior.

Podem dir, doncs, que per a P3 i 1r d’ESO, nivells que concentren la majoria de peticions (concretament 855), s’han assignat gairebé totes les sol·licituds. Per a la resta de nivells, si les escoles i instituts no han pogut admetre tots els alumnes que l’havien demanat en primera opció, es publica una llista d’espera on consten, ordenades d’acord amb la puntuació definitiva i el número de desempat, les sol·licituds que no s’han pogut atendre. Quan es produeix alguna vacant com a resultat dels processos de matrícula, d’ajustament de l’ESO, de confirmació de continuïtat dels alumnes, o com a resultat d’una baixa fins al dia 7 de setembre de 2017, aquesta vacant s’ha d’oferir, seguint l’ordre de la llista d’espera, als alumnes que no s’han pogut admetre inicialment. Per tant, encara hi pot haver algun canvi respecte a les llistes que ara s’han publicat.

Les famílies poden comprovar els resultats de l’assignació de places a les mateixes escoles i instituts, així com a l’Oficina Municipal d'escolarització. Un cop consultades les llistes, ja poden començar a preparar tota la documentació per a la matrícula, que serà del 12 al 16 de juny per al segon cicle de l’educació infantil, l’educació primària i el primer nivell de l’educació secundària obligatòria.

El període de matriculació o confirmació de plaça per a 2n, 3r i 4t d'ESO serà del 26 al 30 de juny, ambdós inclosos.