Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Calendari de preinscripció i matrícula

Primer cicle d'educació infantil^

Preinscripció

 • Presentació de sol·licituds: del 2 al 12 de maig de 2017
 • Publicació de les llistes de sol·licituds amb la puntuació provisional: 22 de maig de 2017 Consulta-les en aquest enllaç
 • Termini per presentar una reclamació: del 23 al 25 de maig de 2017
 • Sorteig públic del número de desempat per determinar l'ordenació de sol·licituds: el 23 de maig de 2017 Consulta'l aquí
 • Publicació de les llistes d'infants admesos i, si escau, de la llista d'espera: 2 de juny de 2017 Consulta-les en aquest enllaç

Matriculació

 • Període de matricula: del 6 al 9 de juny de 2017

Segon cicle d'educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria^

Preinscripció

 • Difusió de l'oferta inicial: 20 de març de 2017
 • Presentació de sol·licituds: del 23 de març al 4 d'abril de 2017
 • Publicació de les llistes de sol·licituds amb el barem provisional: 24 d'abril de 2017
 • Termini de reclamació del barem provisional: del 25 a 27 d'abril de 2017
 • Publicació de les llistes un cop resoltes les reclamacions: 3 de maig de 2017
 • Sorteig públic del número de desempat per determinar l'ordenació de sol·licituds: 4 de maig de 2017
 • Publicació de les llistes de sol·licituds amb el barem definitiu: 8 de maig de 2017 
 • Publicació de l'oferta definitiva: 30 de maig de 2017
 • Publicació de les llistes de l'alumnat admès i, si escau, de la llista d'espera: 2 de juny de 2017

Matriculació

 • Període de matriculació (infantil, primària i 1r d'ESO): del 12 al 16 de juny de 2017
 • Període de matriculació o confirmació de plaça en cas d'alumnat pendent de l'avaluació de setembre (2n, 3r i 4t d'ESO): del 26 al 30 de juny de 2017
 • Període de matriculació extraordinària per a l'alumnat d'ESO pendent de l'avaluació de setembre: del 6 al 8 de setembre de 2017
 • Publicació de la llista d'alumnes matriculats al centre procedents del procés de preinscripció i matriculació: 15 de setembre de 2017

Batxillerat^

Preinscripció

 • Publicació de l'oferta: 12 de maig de 2017
 • Presentació de sol·licituds: del 16 al 24 de maig de 2017
 • Publicació de les llistes de sol·licituds amb la puntuació provisional: 6 de juny de 2017
 • Termini per presentar reclamacions: del 7 al 9 de juny de 2017
 • Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 14 de juny de 2017
 • Sorteig per determinar l'ordenació de sol·licituds: 15 de juny de 2017
 • Publicació de les llistes de sol·licituds amb la puntuació definitiva: 19 de juny de 2017
 • Publicació de l'oferta final: 30 de juny de 2017
 • Publicació de les llistes d'alumnes admesos: 3 de juliol de 2017

Matriculació

 • Període de matriculació o confirmació de matrícula: del 4 a l'11 de juliol de 2017
 • Període de matrícula extraordinària per als alumnes pendents dels exàmens de setembre: del 6 al 8 de setembre de 2017

Cicles formatius de formació professional de grau mitjà i de grau superior^

Cicles formatius de grau mitjà de formació professional, primer període

Preinscripció

 • Publicació de l'oferta inicial: 12 de maig de 2017
 • Període de presentació de sol·licituds: del 16 al 24 de maig de 2016
 • Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional: 6 de juny de 2017
 • Termini per presentar una reclamació: del 7 al 9 de juny de 2017
 • Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 14 de juny de 2017
 • Sorteig del número de desempat: 15 de juny de 2017
 • Publicació de la llista ordenada definitiva: 19 de juny de 2017
 • Publicació de l'oferta final: 30 de juny de 2017
 • Publicació de la relació d'alumnes admesos i llista d'espera: 3 de juliol de 2017

Matriculació

 • Període de matrícula ordinària per als alumnes preinscrits amb plaça assignada: del 4 a l'11 de juliol de 2017

 

Cicles formatius de grau superior de formació professional, primer període

Preinscripció

 • Publicació de l'oferta inicial: 12 de maig de 2017
 • Període de presentació de sol·licituds: del 25 al 31 de maig de 2017
 • Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional: 21 de juny de 2017
 • Termini per presentar reclamacions: del 22 al 26 de juny de 2017
 • Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 28 de juny de 2017
 • Sorteig del número de desempat: 29 de juny de 2017
 • Publicació de la llista ordenada definitiva: 3 de juliol de 2017
 • Publicació de l'oferta final: 11 de juliol de 2017
 • Publicació de les llistes d'alumnes admesos i llistes d'espera: 12 de juliol de 2017

Matriculació

 • Període de matrícula per als alumnes admesos a la preinscripció: del 13 al 20 de juliol de 2017

Segon període de preinscripció i matrícula per als cicles formatius de grau mitjà i de grau superior de
formació professional

El calendari es publicarà la primera setmana de juliol al web del Departament d'Ensenyament:
http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/

Cicles formatius d'arts plàstiques i disseny de grau mitjà i de grau superior^

Preinscripció

Cicles d'arts plàstiques i disseny de grau mitjà

 • Publicació de l'oferta inicial: 12 de maig de 2017
 • Període de presentació de sol·licituds: del 16 al 24 de maig de 2017
 • Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional: 6 de juny de 2017
 • Termini per presentar reclamacions: del 7 al 9 de juny de 2017
 • Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 14 de juny de 2017
 • Sorteig del número de desempat: 15 de juny de 2017
 • Publicació de la llista ordenada definitiva: 19 de juny de 2017
 • Publicació de l'oferta final: 30 de juny de 2017
 • Publicació de la relació d'alumnes admesos i llista d'espera: 3 de juliol de 2017

Matrículació

 • Període de matrícula per als alumnes admesos a la preinscripció: del 4 a l'11 de juliol de 2017

Cicles d'arts plàstiques i disseny de grau superior

 • Publicació de l'oferta inicial: 12 de maig de 2017
 • Període de presentació de sol·licituds: del 25 al 31 de maig de 2017
 • Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional: 21 de juny de 2017
 • Termini per presentar reclamacions: del 22 al 26 de juny de 2017
 • Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 28 de juny de 2017
 • Sorteig del número de desempat: 29 de juny de 2017
 • Publicació de la llista ordenada definitiva: 3 de juliol de 2017
 • Publicació de l'oferta final: 11 de juliol de 2017
 • Publicació de les llistes d'alumnes admesos i llistes d'espera: 12 de juliol de 2017

Matrículació

 • Període de matrícula per als alumnes admesos a la preinscripció: del 13 al 20 de juliol de 2017

Programes de formació i inserció (PFI)^

Preinscripció

 • Publicació de l'oferta: 12 de maig de 2017
 • Presentació de sol·licituds: del 15 al 26 de maig de 2017
 • Publicació de les llistes de sol·licituds amb la puntuació provisional: 6 de juny de 2017
 • Sorteig públic per determinar l'ordenació de sol·licituds: 7 de juny de 2017
 • Termini per presentar reclamacions: del 7 al 9 de juny de 2017
 • Publicació de les llistes de sol·licituds amb la puntuació definitiva: 13 de juny de 2017
 • Publicació de l'oferta final: 3 de juliol de 2017
 • Publicació de les llistes d'alumnes admesos: 3 de juliol de 2017


Matrículació

 • Període de matriculació: de l'1 al 8 de setembre de 2017