Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Lleis, decrets i normatives

Normativa general^

Admissió de l'alumnat. Preinscripció i matrícula^

 • RESOLUCIÓ ENS/280/2015, de 18 de febrer, per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula d'alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2015-2016.
   
 • DECRET 75/2007, de 27 de març, pel qual s'estableix el procediment d'admissió de l'alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics.
   
 • DECRET 10/2012, de 31 de gener, de modificació del Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s'estableix el procediment d'admissió de l'alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públic.

Calendari escolar^

 • ORDRE ENS/59/2015, de 26 de març, per la qual s'estableix el calendari escolar del curs 2015-2016 per als centres educatius no universitaris de Catalunya
  Calendari escolar del curs 2015-2016

Gestió dels centres docents públics^

Servei escolar de menjador als centres docents públics^

 • DECRET 160/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el servei escolar de menjador als centres docents públics de titularitat del Departament d'Ensenyament.
   
 • RESOLUCIÓ ENS/1479/2015, de 23 de juny, per la qual es determina el preu màxim de la prestació del servei escolar de menjador dels centres educatius de titularitat del Departament d'Ensenyament per al curs 2015-2016.
  Resolució ENS/1479/2015