Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Llars municipals d'infants

Les llars municipals d'infants^

A Vilafranca hi ha quatre llars municipals d'infants, que són:

El Parquet
Capacitat: aules per a infants de 0-1, d'1 a 2 i de 2 a 3 anys
Adreça: Avda. Europa, 20
Telèfon: 93 817 48 26
Correu-e: elparquet@vilafranca.org 
 

L'Enxaneta
Capacitat: aules per a infants d'1 a 2 anys i de 2 a 3 anys
Adreça: Pl. Fèlix Mestre Nutó, 2
Telèfon: 93 892 08 91
Correu-e: enxaneta@vilafranca.org 


 

 


 

Lola Anglada
Capacitat: aules per a infants d'1 a 2 anys i de 2 a 3 anys
Adreça: c/ Amàlia Soler, 142
Telèfon: 93 890 07 05
Correu-e: lolaanglada@vilafranca.org 


 

 

 

 

Sol Solet
Capacitat: aules per a infants d'1 a 2 anys i de 2 a 3 anys
Adreça: c/ St. Antoni M. Claret, 6-8
Telèfon: 93 890 27 82
Correu-e: solsolet@vilafranca.org

 

 

 

Trets d'identitat

Les llars tenen per objectiu afavorir que els nens i les nenes que hi assisteixen siguin feliços, actius i autònoms

Aquest objectiu general es concreta en:

 • Oferir un espai i uns materials que estimulin els nens i les nenes des del punt de vista motriu, cognitiu i afectiu.
 • Establir amb els infants relacions afectuoses i de respecte, creant un clima de seguretat i de confiança. 
 • Afavorir la col·laboració de les famílies amb les llars per donar coherència a la tasca educativa que comparteixen. La llar complementa la família i no pretén substituir-la.
 • Les quatre llars municipals segueixen una mateixa línia pedagògica. Cada grup d'infants té un/a educador/a o tutor/a que n'és el referent, i es compta amb altres professionals que donen suport a l'aula.

Informació de les llars municipals per al curs 2016-2017^

 

Calendari curs 2016-2017

 • El curs s'iniciarà el 6 de setembre de 2016 i finalitzarà el 30 de juny de 2017. 
 • Vacances de Nadal: del 23 de desembre de 2016 al 6 de gener de 2017, ambdós inclosos. 
 • Vacances de Setmana Santa: del 10 al 17 d'abril de 2017, ambdós inclosos.  
 • Dies de lliure disposició: 31 d'cotubre de 2016.


Horari curs 2016-2017

 • Horaris especials:
  - Al migdia hi ha servei de menjador de 13 h a 15 h, a totes les llars
  - Horari ampliat al matí, de les 7:50 h a les 9h, a la llar El Parquet.
  - Horari d'adaptació: al mes de setembre es fa un horari especial per facilitar l'adaptació dels infants a la llar. Es redueix el nombre d'infants per grup i només s'assisteix unes hores al dia.
  - Del 3 al 14 de juliol s'oferirà un servei opcional durant el qual hi pot haver variacions en l'organització dels horaris, dels espais i dels grups d'infant


Quotes curs 2016-2017

S'estableixen bonificacions per als infants residents a Vilafranca segons la renda equivalent familiar: la renda equivalent familiar es basa en els ingressos bruts anuals pel nombre d'unitats, calculat a partir del nombre de membres de la unitat familiar, seguint una escala d'equivalència. Així aquesta escala dóna el valor 1 unitat al primer adult, 0,5 unitats a la resta de membres amb 14 anys d'edat o més i 0,3 unitats als menors de 14 anys d'edat. A les famílies monoparentals se'ls afegirà 0,5 unitats al "nombre equivalent" i a les famílies amb algun membre amb discapacitat igual o superior al 33% se'ls afegirà 0,3 unitats a l'hora de fer aquest càlcul.  

Aquí teniu una calculadora en format excel perquè pugueu calcular la quota vosaltres mateixos.

 • Quotes per a ús fix de serveis complementaris:
  • Ampliació horària de 8 h a 9 h: 26,00 €/mes
  • Ampliació horària de 13 h a 15 h (usuaris menjador): 72,00 €/mes
  • Àpat diari: 4,20 €/dia
  • Pel que fa als serveis complementaris d'ús fixe, per a les categories A i B, s'estableix una bonificació del 30% sobre les tarifes d'aquests serveis.
    
 • Quotes per a ús esporàdic de serveis complementaris:
  • Ampliació horària de 8 h a 9 h: 4,75 €/dia
  • Permanència de 13 h a 15 h més àpat:13,00 €/dia

 

Calendari de preinscripció i matriculació

El període ordinari de preinscripció i matriculació acostuma a tenir lloc els mesos de maig i juny. Fora d'aquest període, cal adreçar-se a l'OME (al carrer Santa Maria, número 2, 1r pis. Telèfon: 93 892 03 58)