Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Perfil del contractant i e.FACT

Concursos i licitacions i Facturació Electrònica e.FACT

L'Institut Municipal de Formació:

- No fa campanyes de publicitat ni de comunicació institucional

- Publica anuncis informatius de les ofertes de treball i de formació de les seves Escoles

- Bústia de lliurament de Factures Electròniques: https://efact.eacat.cat/bustia?emisorId=1376

- Codis DIR3:

Òrgan Gestor: LA0007091

Unitat tramitadora: LA0007091

Oficina Comptable: LA0007091