Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Perfil del contractant

Concursos i licitacions

L'Institut Municipal de Formació:

- No fa campanyes de publicitat ni de comunicació institucional

- Publica anuncis informatius de les ofertes de treball i de formació de les seves Escoles