Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Ofertes de Treball i Convocatòries

Convocatòria d'una Borsa de Professors/es de l'Escola de Música Ref. IMF M 00 20160705^

Convocatòria per a la selecció per Concurs de mèrits, amb Prova pràctica i Entrevista d'una Borsa de Professors/es de l'Escola Municipal de Música M. Dolors Calvet, amb seu a Vilafranca del Penedès.

  • Drets d'examen: 0€
  • Termini de presentació d'instàncies: 16 d'agost de 2016