Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Comptes Anuals Auditats

Comptes Anuals Auditats de l'Institut Municipal de Formació

L'Institut Municipal de Formació:

- No fa campanyes de publicitat ni de comunicació institucional

- Publica anuncis informatius de les ofertes de treball i de formació de les seves Escoles